سانتیمانتالیسم سیاسی

جامعه بازمانده از رشد و تعالی ایرانی سال‌هاست با طرح وقایعی از پیش تعیین شده توسط حاکمیت غاصب خویش، دچار بحران‌های پی‌در‌پی و نهایتن فراگیری فقر و فلاکت شده‌ست.
از طرفی تزریق آموزه‌های مذهبی، نظیر فرهنگ عاشورا، شهادت و غیره، که ملایان انیرانی سال‌هاست مشغول آن‌ند، به‌قول علی عبدالرضایی باعث بروز نوعی کثیف از سانتیمانتالیسم سیاسی شده‌ست.
تا بدانجا که بروز هیچ فاجعه‌ای نه تنها قادر به تحریک خشم انقلابی مردم نیست، که ملاپاسداران، وقیحانه از آن جهت دوام بلاهت و استثمار کثیف‌شان بهره می‌برند.
طبق روشنگری‌ علی عبدالرضایی، آنچه مدیای فارسی‌‌زبان بعد از سیل تصنعی ملاپاسداران غاصب در آن می‌دمد جز تصویری کیچ و سطحی از زیبایی و کمک، برای چشمان وحشت‌زده‌ی فرودستان ایرانی نیست.
عبدالرضایی برای اثبات سخن خود به ذکر چند مثال از این موضوع پرداخت؛
مثلن دلالی همچون «نوری‌زاد» دست به‌کار شده و تصاویری از ملابچه‌هایی را نشان می‌دهد که قصد کمک به مردم دارند!
در این کلیپ چند ثانیه‌ای با تأکید بر اینکه ملایان بدون قضاوت عقاید خسارت‌دیدگان عملی انسانی انجام می‌دهند، سعی در موجه‌سازی چهره‌ی آنان دارد و در عین حال استفاده از کلمه‌ی «ملا» توسط این ملاپاسدار نشان از هراس حاکمیت از گفتمان ایرآنارشیست‌هاست.
براندازنماها هردو در حال کمک به چیزی موهوم به‌نام مردم‌ند.
مثلن مسیح علی‌نژاد نیز با نشان دادن ویدئویی از ملاپاسدار جعفری تنها قصد کمک‌رسانی را به تصویر می‌کشد.
درحالی که در جهان واقع از کمک هیچ خبری نیست و مردم هنوز دارند می‌میرند، حتی در کانکس‌های سرپل ذهاب!
عزیمت ملاشاه و بردگان ملاپاسدارش به آنجا هرگز لازم نبود و حاکمیت به‌راحتی می‌توانست بارها آنجا را تخریب و بازسازی کند.
اما برای دیکتاتور هیچ چیز جذاب‌تر و سودمند‌تر از صنعت کیچ نیست.
در عین حال که فرودستان را مدام گرسنه و بدبخت و محتاج نگه می‌دارد، آنان را با تصویری سطحی از زیبایی هیپنوتیزم می‌کند. انگار فرودست مصیبت‌زده فقط در تصاویر است که تنها نیست!
هیچ رسانه فارسی‌زبانی از ساختگی بودن گرانی مواد غذایی در ایران نمی‌گوید.
آن‌ها به‌خوبی می‌دانند حاکمیت با صادرات مواد غذایی، از طرفی دلار وارد کرده، خزانه‌ی ملاشاه را برای کمک به سوریه و لبنان پر می‌کند و از سویی با محتاج نگه داشتن مردم و ترویج فرهنگ گدایی، ایرانیان را تحقیر و نای هرگونه مخالفتی را از آنان می‌گیرد.
با این اوصاف ملاپاسدار هربار با تولید فاجعه و تحریک احساسات مردم و همچنین ایجاد بستر لازم برای ظهور یک منجی، دشمن مردم را تبدیل به ناجی آنان می‌کند و عوام را به راحتی فریب می‌دهد.
علی عبدالرضایی بارها با تاکید بر معاصر بودن با تاریک‌ترین دوران تاریخی ایران، رسالت روشن‌فکری را آگاهی‌بخشی به مردم و مهیا کردن شرایط برای گذار از جمهوری اسلامی تعریف می‌کند.
به‌نظر لیدر حزب ایرانارشیست تنها راه در این وانفسا انقلاب ساختاری‌ست که جز از راه تکثیر شعور و خشم علیه ملاپاسدار امکان‌پذیر نیست.

هیئت دبیران خبری ایرانارشیسم

اشتراک بگذارید!

About جوانان ایرانارشیست

View all posts by جوانان ایرانارشیست →