ایرانارشیسم

مشاهده همه

شیوه پیشبرد میدانی براندازی

قیام تازه در راه است!فوری و مهم: خطاب به پارتی‌ها و لیبرته‌ها مرور آمادگی براندازان از «دانشگاه آپان» چه آموختیم!؟ |ترم براندازی|✓ _ رزم خیابان بعد‌ از چهل‌ویک سال جنایات …

پربازدیدترین‌ها

مشاهده همه
مرام‌نامۀ حزب براندازان

مرامنامۀ حزب براندازان

«حزب براندازان»، در دوران پیش از براندازیِ حکومت ملاشاهی، تمام تمرکز خود را روی نابودی استعمار اسلامی و سلطنت ملاتاریا گذاشته و از دو طریق نظری و عملی، این هدف را دنبال می‌کند؛

چپِ ملّی

کربلا یا قادسیه!؟