آزادسازی سواحل خزر یا گوشت پشت توپ قرار دادن مردم!؟

گفتگوی منصور اسانلو با موتا یوتیوب

در گفتگوی امشب منصور اسانلو با موتا، #موتا سکوت را شکست و درباره دلایل عقب‌نشینی و فرار نیروهای نظامی جاعش تحت عنوان آزادسازی سواحل خزر روشنگری کرد و ضمن نقد سیاست دوگانه رسانه‌ها در مواجهه با مسلح‌ شدن مردم در اکراین و ایران، تاکید کرد که تنها انزجار مردم از هر گونه ارتجاعی (چه مذهبی چه سلطانی) می‌تواند ایرانیان را به ساحل نجات برساند.


با اشتراک گذاشتن بحث امشب #موتا در آگاه‌سازی مردم شریک شوید.

اشتراک بگذارید!