کتاب آنارشیست‌ها واقعی‌ترند

آنارشیست‌ها واقعی‌ترند
مولف: موتا (علی عبدالرضایی)

سال انتشار: 1395


دانلود کتاب آنارشیست‌ها واقعی‌ترند

تمهید کتاب:

نوزده سالم بود، در یکى از انجمن‌هاى معروف تهران داشتم غزلى می‌خواندم با ردیفِ “به کیرم” که ناگهان
مجرىِ توده‌اىِ جلسه فریاد زد: “سوسولِ آنارشیست گم شو!” آن روز همه از او حمایت کردند، یعنى جز
حسین منزوى و سرهنگ قصرى که اخلاقى‌تر از او تا امروز ندیده‌ام، متأسفانه بقیه غازل سرها با بادِ بى
جهت موافق بودند! آن روز آنقدر صدام کلفت نبود که از جلسه بیرونشان کنم پس خودم بیرون شدم! بعد
از آن، کارم شده بود خراب کردنِ چنین جلساتى و لذتِ جنسى بردن از آنارشیست خوانده شدن! دیگار با
آنارشیست آنقدر همنام شده بودم که هر مقاله‌اى را درباره‌اش مى‌دیدم دوکوچى مى‌خوردم ولى هر چه مى‌خواندم هیچ ربطى به حقیقت آنارشیسم نداشت!
این روزها جوانترها بسیار مایلند درباره آنارشیسم بیشتر بدانند و روزى نیست که نام کتاب تازه اى در این
باره را از من نپرسند. راستش تا چند سال پیش تنها تودهاى‌ها، این دشمنان قسم خورده‌ى آنارشیسم، علاقه‌مند به ترجمه و تحریف آن بودند، لااقل تا وقتى که ایران بودم هر چه کتاب و مقاله کاه درباره آنارشیسم
خواندم اوجِ ولخرجىِ بى شرفى بود. این اواخر هم چند کتاب به فارسى ترجمه شده که آنارشیسم را گرچه
تحریف نکرده اما برخوردى کاملن کلى یا صرفن تاریخى با آن داشته و به صورت جزئى و ریشه اى به
بررسى انواع نحله‌ها و تجربه‌هاى آنارشیستى نپرداخته؛ مثلن در هیچ‌کدام‌شان حرفى از انتخابات هائیتى که
یکى از موفق‌ترین تجربه‌هاى آنارشیستى‌ست به میان نیامده!
هر چند من جسته گریخته طى بیست سال گذشته مطالب مختلفى درباره آنارشیسم منتشر کاردم اما هیچ‌کدام‌شان کتاب نشد چون هر دم نگاهم نسبت به این مقوله یا تغییر مى‌کرد یا تازه‌تر مى‌شد. معروفترینِ این
مطالب، سلسله گفتار صوتى‌ست که طى دهه هشتاد در یوتیوب تحت عنوان “ایرانارشیسم” منتشر کردم و
در آنها با نگاهى نوآنارشیستى به بررسى مسائل روز پرداختم.
در کتاب “آنارشیست‌ها واقعى‌ترند” نیز به بسیارى از مسائل روز با رویکردى آنارشیستى پرداخته شده که
برخى‌شان برگرفته از یادداشت‌هایى‌ست که طى سال‌هاى اخیر در فضاى مجازى نوشتم و برخى‌شان متن
بعضى از سخنرانى‌هاى من است که توسط دوستان جوانم اخیرن پیاده شده و جانِ نثر گرفته و همین جا از
همه‌شان سپاسگزارم که اگر نبودند محال بود این کتاب هرگز منتشر شود.

موتا (علی عبدالرضایی)

نسخه صوتی این کتاب را می‌توانید از وب‌سایت نشر آوای بوف دانلود کنید یا در لینک‌های یوتوب زیر بشنوید!

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم:

بخش چهارم:

بخش پنجم:

اشتراک بگذارید!