توجه دارید که در این بالماسکه‌های تلویزیون‌های برون‌درزی هیچ از آگاهی مردم از خرافی‌بودن اسلام نمی‌گویند؟

تک‌تک حرفهای این مادرقحبه‌ها را که بگردید هیچ اشاره‌ای به اگاهی مردم نمی‌شود، آیا نباید تک‌تک این امت کوس‌کش‌باشی را از کون دار زد!؟

#موتا
پانزدهم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!