پاسخ #موتا به پرسش ابر قدرت اول کیه؟

شما همیشه به ابر قدرت دوم که مردم هستند اشاره می کنید ولی تا حالا چیزی از ابرقدرت اول از شما نشنیده ام؟
نوزدهم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!