امروز باران برای ما در تهران می‌بارد، جنگ ما جشن ماست

امروز باران برای ما در تهران می‌بارد
جنگ ما جشن ماست

ما هرگزاهرگز در این روزان کشته ندادیم بلکه به آمار قهرمانان‌مان افزوده شد، پارتی‌ها برای ایران از دست می‌روند پس امپراطور زمانند، ما با شعف می‌جنگیم نه با نوحه و عزاسازی!
هیچ سپاه پیروزی در هیچ کجای تاریخ به هنگام نبرد، عزاداری نکرده، خیانت می‌کنند آنها که در وقت جنگ خیابانی، آمار مرگ مردم می‌دهند.
امروز تهران بارانی‌ست پس در دومین روز آغاز و سالگرد قادسیه باید در خیابان خدایی کنیم، امروز تهران از کردستان جلو بزند، امروز پارتی‌ها با رعایت کامل اصول امنیتی در تهران بارانی حماسه بیافرینند، امروز عینهو روز دوم قادسیه، تهران بارانی‌ست، امروز باران برای ما در تهران می‌بارد.

#موتا
26 آپان انتقام

برای دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید

اشتراک بگذارید!