اگر اهل آینه نیستی بی‌خیال این فایل صوتی شو!

از گوسفند و مسلکون بدم می‌آد!
اگر فعال مه‌دنی یا فعال سیاسی یا مسلکون هستی گورت رو از اینجا گم کن اینقدر صدام رو معطل نکن خسته شدم از بس که شما کوس‌کش‌ها منو شنیدید!
این صدا مخصوص آنهاست که کوس خیس و کیر راست دارند، مسلکون از پس درک من هرگزاهرگز برنخواهد آمد، فقط عیاش‌ها قهرمان فردای ایرانند فقط عیاش‌ها!
نیم ساعت پیش در آینه بودم و دیدم
دیدم که کار ما تمام است اگر جای مبارزه سیاسی، فعالیت سیاسی کنیم.
نیم ساعت پیش در آینه دیدم که چطور #جمشید_شارمهد را کشتند و مادرقحبه‌ها فقط تماشا بودند…
اگر اهل آینه نیستید و همچنان پا می‌دهید به ریاکاری و هنوز خایه نبستید که ردّ خائن و خیانت را در ایران برای همیشه پاک کنید، جای فعالیت مه‌دنی بهتر است بروید کون‌تان را بدهید!

#موتا
پانزدهم اسفند 1400

 

اشتراک بگذارید!