با دست خالی به کازینوی جاعش نرو!

پارتی یعنی خایه!
با دست خالی به کازینوی جاعش نرو!
تنها سرمایه تو شجاعت توست و کثیف‌ترین دشمن‌ت همین جک‌و‌جنده‌هایی که بطور شبانه‌روزی در حال سانسور تواند!
ما این سانسورچی‌ها رو نمی‌بخشیم کوچکترین فرصتی بدست بیاد اول زن اینها رو می‌زنیم زمین!
راستی نهایت سپاس رو از قهرمانان قدیمی دارم
دم‌تون گرم!

#موتا
سوم اردی‌بهشت ۱۴۰۱

اشتراک بگذارید!