با مبارزه علیه جاعش عشق‌و‌حال کن!

ما در محاصره‌ی اطلاعاتی‌هاییم!
من تنها به اکت به عملیات علیه جاعش اعتماد دارم وگرنه به احدی اعتماد ندارم.
با مبارزه علیه جاعش عشق‌و‌حال کن! از هر ضربه‌ای که به حزب‌الله و مسلکیون‌جماعت می‌زنی حال اصیل ایرانی ببر! دیگر فصل دلسوزی نیست، بسم‌الله الرحمن‌الرحیم را برای فریب ایرانیان آفریده‌اند، من تاکنون کوس‌کشی بی‌رحم‌تر از الله ندیده‌ام!
کار ما عملیات است نه اعتماد!

#موتا
اول اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!