اهداف تصویب طرح صیانت و تاثیر بحران اکراین بر برجام و آنچه که در پشت پرده‌ی سیاست‌خانه‌ی غرب می‌گذرد.

همبستگی‌نو

گفتگوی این هفته موتا با منصور اسانلو در برنامه همبستگی‌نو:
این برنامه اختصاص دارد به اهداف تصویب طرح صیانت و تاثیر بحران اکراین بر برجام و آنچه که در پشت پرده‌ی سیاست‌خانه‌ی غرب می‌گذرد.
موتا: جنگنده‌های روسی در آسمان اکراین جز ترس در ایران نمی‌ریزند، بمب‌هایی که هرگز در خاک اکراین فرود نخواهد آمد در مغز ایرانیان منفجر خواهد شد تا خیانت ملاپاسداران در برجام به چشم نیاید و ورود سربازان چینی در هیئت کارگر، حفاظت از صلح تلقی شود و گاز و نفت ایران طبق قرارداد نو، تحت کنترل روسیه به‌فروش برسد زیرا که قمبل خایمنی در برجام نو یعنی اجرای همزمان دو قرارداد روسیه و چین و اجرای میدانی ایران پالایشگاهی…

 

اشتراک بگذارید!