یکی باید خیلی کوس‌کش باشه که ما رو بفروشه!

براندازانی که پی حرف حساب و اساسی‌اند و از فوفول‌ها و سوسول‌بازی به ستوه آمده‌اند، خوب به نکات در فایل صوتی توجه کنند.
(وا بدی در کیشی به فیشی گاییده می‌شی)
تنها سلاح ما تنها دارایی ماست که جز خشم نیست، شعوری که سلاح شور(خشم) در مشت نداشته باشه به درد فاک هم نمی‌خوره.

#ریدم_به_ماه_رمضان 
#ریدم_به_اسلام 


#موتا
پانزدهم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!