تظاهرات ریلی محله‌محور در منطقه‌‌ی ویژه

روز سه‌شنبه تحقق تظاهرات میلیونی در تهران شدنی‌ست

تا صبح روز سه‌شنبه دهم آپان، من بطور مداوم روی طرح «تظاهرات ریلی محله‌محور » که در دویست نقطه اطراف محور خیابان جمهوری (از بهارستان تا میدان جمهوری) بصورت ترکیبی از تظاهرات‌های فریب و عملیات ایذایی برگزار خواهد شد، بطور آنلاین کار خواهم کرد. در ادامه این تظاهرات‌های فریب، ما همه را در پنج نقطه متمرکز خواهیم کرد، در واقع طبق برآورد اگر درست آموزش دهیم ما در فاز دوم این تظاهرات پنج نقطه خواهیم داشت که در هر کدام لااقل صدهزار نفر جمع خواهد شد، در فاز سوم این پنج نقطه را با تزریق سیل جمعیت به‌هم وصل کرده و به جمعیت میلیونی و احضار ابرقدرت دوم، مردم در میدان می‌رسیم.
در بحث بالا تنها محور تظاهرات استوانه‌ای را خیابان جمهوری قرار داده‌ام و این در حالی‌ست که وجه بالایی(خیابان انقلاب و آزادی) و وجه پایینی(خیابان امام خمینی و بزرگراههای نواب و یادگار امام ) مراکز ویراژ استراتژیک ماست. در فایل صوتی توضیح داده‌ام و بزودی بصورت ویدیویی تشریح خواهم کرد.

#موتا
هشتم آپان 1401

دانلود سخنرانی

اشتراک بگذارید!