حالا وقت تظاهرات ریلی محله‌محور است.

حالا وقت تظاهرات ریلی محله‌محور است.
گروه جوانان محلات تهران مستقر در تلویزیون ایران-اینترنشنال منتظر چیست!؟

حالا دیگر از چهلم حضور مردم در خیابان‌های سرتاسر ایران نیز عبور کرده‌ایم. استراتژی شما چیست!؟
اینکه فقط به مردم عادی که کارد به استخوان‌شان رسیده بگویید بیایید به خیابان و تنها شعار بدهید تا ده روز طبیعی‌ست نه چهل روز شدید!
پنج سال پیش استراتژی تظاهرات محله‌محور را برای غلبه بر سرکوب متمرکز جاعش پیشنهاد کرده بودم اما این ایده آنقدر سانسور شد تا بعد از پنج‌سال، حالا بدل به شیوه تمام تظاهرات جاری شد اما شما تا کی قرار است اینگونه ادامه دهید!؟
پیشهاد امروزم جهت پشت سرگذاشتن این بن‌بست، اجرای «تظاهرات ریلی مرکز‌محور» است که اگر تلویزیون ایران-اینترنشنال تنها نیم ساعت وقت‌ش را بدان اختصاص دهد تا مردم آموزش ببینند ما شاهد بزرگترین تظاهرات در تاریخ ایران خواهیم بود و بعد از آن می‌توانیم خود، روز موعود براندازی را که روز پایان جاعش است ، انتخاب کنیم.
بی‌شک من جهت توضیح و تشریح جزئیات این طرح در خدمت گروه جوانان محلات مستقر یا غیرمستقر در آن تلویزیون خواهم بود.

#موتا
بامداد ششم آبان 1401

دانلود سخنرانی “حالا وقت تظاهرات ریلی محله‌محور است.”

اشتراک بگذارید!