روش‌های نوین و متنوع برای تظاهرات

چرا تظاهرات نامتمرکز و محله محور از تظاهرات متمرکز  موثرتر است.

قابل توجه لیدرهای میدانی در کل شهرهای ایران

برای اینکه تلفات مردمی را در تظاهرات‌ها کم کنیم مدام باید از روشهای خلاق در شکل‌بخشی به تظاهرات استفاده کنیم

#موتا

برای اینکه لیدرهای میدانی هسته‌های محلی همه بتوانند دانلود کنند هر فایل صوتی را در دو دقیقه ارائه خواهم داد

 • تمهید

  مواظب عملیات فریب جاعش و انواع جنگ روانی و تولید حاشیه باشید

  #موتا

 

 • بخش اول
  چرا تظاهرات نامتمرکز و محله محور از تظاهرات متمرکز موثرتر است.

  قابل توجه لیدرهای میدانی در کل شهرهای ایران
  برای اینکه تلفات مردمی را در تظاهرات‌ها کم کنیم مدام باید از روشهای خلاق در شکل‌بخشی به تظاهرات استفاده کنیم

  #موتا

 

 • بخش دوم
  قیامی که فقط محدود به یک استان باشد، براحتی قابل سرکوب است.

  #موتا

 • بخش سوم
  تظاهرات ریلی چیست؟

  #موتا

 • بخش چهارم
  تظاهرات اشغال (هدف) چیست؟

  #موتا

 • بخش پنجم
  تظاهرات فاش چیست؟

  #موتا

 • بخش ششم
  تظاهرات انحرافی چیست؟

  #موتا

 • بخش هفتم
  تظاهرات ایذائی در پاساژها و …؟

  #موتا

 • بخش هشتم
  تظاهرات ایذایی محله‌محور

  قابل توجه لیدرهای میدانی در کل شهرهای ایران!
  برای اینکه تلفات مردمی را در تظاهرات‌ها کم کنیم مدام باید از روشهای خلاق در شکل‌بخشی به تظاهرات استفاده کنیم

  #موتا

 • بخش نهم
  تظاهرات راه‌نشینی و تشکیل سازمان‌های محلی و کمونال

  #موتا

 

 • بخش دهم و پایانی

  بدون فراگیری مطلق تظاهرات کوچک محله‌محور که منجر به ترس‌کاهی خواهد شد، خواستن از نیروهای نظامی که ذات محافظه‌کاری دارند جهت پیوستن به مردم بیهوده‌ست، بدون تشکیل تظاهرات متفاوت و پراکنده‌ی کوچک ما نمی‌توانیم مردم را به فاز نهایی براندازی هدایت کنیم.
  پس لیدرهای هسته‌ها و سازمان‌های محلی و جمع‌های کمونال مدام باید جنس و فرم تظاهرات را تغییر دهند.

  #موتا

 

بدون فراگیری مطلق تظاهرات کوچک محله‌محور که منجر به ترس‌کاهی خواهد شد، خواستن از نیروهای نظامی که ذات محافظه‌کاری دارند جهت پیوستن به مردم بیهوده‌ست، بدون تشکیل تظاهرات متفاوت و پراکنده‌ی کوچک ما نمی‌توانیم مردم را به فاز نهایی براندازی هدایت کنیم.
پس لیدرهای هسته‌ها و سازمان‌های محلی و جمع‌های کمونال مدام باید جنس و فرم تظاهرات را تغییر دهند.

 

نسخه کامل و کم حجم سخنرانی “روش‌های نوین و متنوع برای تظاهرات” را از اینجا دانلود کنید.

نسخه کم حجم روش‌های نوین و متنوع برای تظاهرات

 

 

اشتراک بگذارید!