تمهیدی برای تزِ ایرانارشیسم_علی عبدالرضایی

چرا یک ایرانارشیست فکر می‌کند کمونیسم روسی ذاتی استعماری دارد و فاقد ارزش‌های انسانی سوسیالیسم‌ست؟ چرا تز ایرانارشیسم زبان و وطن را چون مادر عزیز می‌دارد و معتقد‌ست هر که مادر و وطن و زبان‌ش را دوست داشته باشد، بی‌شک برای هر زبان و وطن و مادری ارزشی خودویژه قائل خواهد شد؟ آزادیِ بی‌حدّ و حصر اساس ایرانارشیسم‌ست و از آنجایی که هر گونه اتوریته و اقتداری، آزادی را محدود می‌کند، یک ایرانارشیست ضد هر گونه اقتدار و اتوریته‌ست. دولت‌ها به بهانه‌ی ایجاد نظم، آزادی را محدود می‌کنند و این دلیل اصلی مخالفت آنارشیست‌ها با تشکیلات مقتدر دولتی‌ست اما این مخالفت نباید باعث شود که برخی آنارشیست‌ها را ضد نظم و هرج‌و‌مرج‌طلب بخوانند و ندانند که آنارشیسم خودش یک‌جور نظم‌ تلقی می‌شود و معتقد‌ست که آزادی زاییده‌ی نظم نیست بلکه مادر نظم‌ست، آنارشیست‌ها برای این‌که جلوی تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را بگیرند، به تشکیل حکومت‌های کوچک و منطقه‌ای باور دارند، طوری که مردم بتوانند به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند، و ااین مدلی اداری‌ست که در حال حاضر در سه کانتون خودمختارِ کوبانی و جزیره و عفرین در روژاوا به‌اجرا درآمده است. این‌روزها بسیارانی درباره‌ی تز ایرانارشیسم می‌پرسند که همان سوسیال‌آنارشیسم‌ست و با حفظ گارد نسبت به ناسیونالیسم، توجه ویژه‌ای به اصالت حس ملی دارد که به‌زودی درباره‌اش مفصّل توضیح خواهم داد. در فایل صوتی اول که هشت سال پیش ضبط و در یوتیوب منتشر شده است و بعد از این تمهید پست خواهد شد، به تعریف مهم‌ترین نحله‌های آنارشیستی پرداختم که آن‌زمان کمتر کسی به آن‌ها علاقه نشان می‌داد، در فایل صوتی دوم نیز به تبیین گارد و گپ و شکافی پرداختم که ایرانارشیسم علی‌رغم تبلیغ و ترویج حس ملی، با ناسیونالیسم و نژادپرستی دارد.
هشت سال پیش با انتشار ده مقاله‌ی صوتی، تعریفی از تز ایرانارشیسم به‌دست داده بودم، آنهایی که دوست دارند، بحث‌های تازه‌ام را در این باره دنبال کنند، ابتدا این دو فایل قدیمی را بشنوند.

ویدیوی فایل اول «وقت ایرانارشیسم ۱» در یوتیوب 👇👇

اشتراک بگذارید!