توفان توییتری یکشنبه 4 شهریور

یک قدمی براندازی یعنی پاشنه‌ی آشیل جمهوري اسلامي، عملیات پارتیزانی‌ست. فرق رسانه‌ی برانداز و اپورتونیست، در حامی عملیات بودن یا نبودن آن‌هاست که مشخص می‌شود؛ این همه مثلن برانداز، چرا هیچکس حرف از عملیات ایذایی، این اکت تمامن انقلابی نمی‌زند و همه سعی دارند نیروی در میدان را سانسور کنند؟ روابط نمایانگر همه‌چیز است؛ برانداز یعنی عملیات؛ پس این‌ها برانداز نیستند. طی سه طرح عملیات قبلی ایرانارشیسم، با بالماسکه‌های ساختگی تلاش کردند تا مانع به ثمر نشستن اکت‌‌های خیابانی ما بشوند؛ نتوانستند. سه فاز قبلی، از موفق‌ترین عملیات‌های شعوری و میدانی ایرانارشیسم بود.
حالا در فاز چهارم، قدرتمندترین فاز سلسله عملیات‌های ساعت سیاه، می‌خواهند تا با این بالماسکه‌ی تروریست‌بازی که دست‌های اطلاعات سپاه پشت‌اش به وضوح مشخص است؛ مارا از تیتر خیابان بیرون کنند؛ نمی‌توانند. ایرانارشیسم ایده‌ای یک شبه و از سر بیکاری نیست؛ از این‌هایی که فضای سیاسی ایران به آن عادت داشته است. پشت هر اکت ایرانارشیسم تئوری و شعورمندی خوابیده؛ پس گول این بالماسکه‌ها را نخواهد خورد. در همین میان، ایرانارشیست‌های آوانگارد ما، هر شب یک پایگاه بسیج، یک بلاهت‌کده را به اتش کشیده‌اند. ما تاریخ انقلاب‌ها و امر انقلاب را می‌شناسیم؛ به این دلیل از کاری نکردن، از خواجگی انزجار داریم؛ چون انقلاب، اکت و عمل می‌طلبد. با یا بی هر رسانه‌ای، عملیات‌های ایرانارشیسم ادامه خواهد داشت چون تریبون ما خود مردم هستند. این که همه جا حرف از ایرانارشیسم و عملیات‌های پارتیزان‌هاست؛ مردمی بودن ایرانارشیسم را اثبات می‌کند. حالا چند میان‌مایه‌ی سیاسی با رسانه‌های ‌میلیونی، می‌توانند این شور و شعور اپیدمی شده را سانسور کنند؟ ممکن نیست. فاز جدید عملیات، فاز چهارم، این شور همگانی نزدیک است! ما هنوز چیزی را شروع نکرده ‌بودیم که بنیان ج.ا به لرزه افتاد و اینطور دست به بالماسکه‌سازی زد. فاز جدید، تسویه حساب با ملائیسم است؛ از راست حکومتی تا چپ اپورتونیست. ژورنالیست ایرانی هیچوقت ارزش توجه کردن نداشته، حالا هم که همه‌چیز عملیات‌پارتیزانی‌ست، بیشتر بی‌ارزش شده چون عملیاتی نیست. آفت این مسیر منتهی به براندازی، خبربازی و خبرسازی یک عده میان‌مایه‌ست.
ولی خبر تو هستی.
خبر در خیابان است.
خبر عملیات پارتیزانی‌ست.

#چالش_دعوت_به_عملیات
#پیشروی_ایرانارشیسم

 

اشتراک بگذارید!