تحلیل یکی از تکنیک‌های جنگی پارتی‌ها در دوره اشکانیان با توجه به نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ و عملکرد آرکی‌تایپ‌ها

جنگ پارتی دوره اشکانی

پارتی‌ها این فایل‌های صوتی را با تصویر سرباز پارتی پخش کنند تا ایکس‌مسلکونات بحث را بگیرند.

سخنرانی #موتا در سال 2021 که کل بحث هفته گذشته در صداوسیمای جاعش ملاخور شد.

 

اشتراک بگذارید!