در روز سیزده‌بدر #جنبش_حجاب_بدر را کلید بزنید!

بعد از آغاز این جنبش نیز اصطلاح کثیف #حجاب_اختیاری را بدل به #پوشش_آزاد کنید.
جاعش و دیگر کثیفی‌های مسلکون جهت نجات اسلام قصد دارند در روز سیزده‌بدر، در پارک‌ها نماز بردگی برپا کنند، علیه این توطئه‌ی کثیف مسلکونات با پیوستن به جنبش #حجاب_بدر روشنگری کنید.

#موتا
ششم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!