خطاب به حجت‌الاسلام والکسلمین شاهین نجفی و امثالهم!!!

لعنت به دلار به اپورتونیسم که سفله‌پرور است.

چگونه این نجفی جنبش فیسبوکی ضدنقی را ملاخور کرد و به پول و پله رسید و چرا ناگهان به آن جنبش خیانت کرد و به جنبش #ریدم_به_اسلام به براندازی دهن‌کجی کرد!؟
چرا وقت نقی دشمن سروش بود و حال پیرو سروش و همنشین و میزبان مسلکونات!؟

#موتا
نهم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!