تمام ورژن‌های جک‌و‌جنده‌های اصلاح‌طالب و کل فمنیست‌های مسلمان ضد حقوق زنان است، فریب نخورید.

داستان “سیندخت” مادر مهرزاد کابلی در شاهنامه بیانگر جایگاه بزرگ و خودویژه‌ی زن نزد فردوسی‌ست نه یک بیت جعلی و منتسب به مولف شاهنامه

#موتا

 

اشتراک بگذارید!