درباره دروغ‌های ژورنالیسم فارسی‌زبان در رابطه با برداشتن برخی تحریم‌ها


حواس‌تون به انواع پروپاگانداها و فضای شلوغی که جاعش داره برای گیج کردن مردم ایجاد می‌کنه باشه، فقط شمایید که متخصص مسلکون‌گایی هستید، بقیه رو بگیر بگا

اشتراک بگذارید!