درگوشی با تمام یاران پارتیسان!

درگوشی با تمام یاران پارتیسان!

چکار کنیم تا مبارزات خیابانی کورکورانه فقط تکرار نشود، بیایید به ایرانیان رفتارزنی کمونال را آموزش بدهیم، بدون کار تیمی ممکن است گل نخوریم اما بی‌شک گل نخواهیم زد چون مدام در حال دفاع اتوبوسی هستیم.
چکار کنیم تا تظاهرات 24 آپان بشدت هدفمند باشد، چرا وقتش رسیده جمعیتی بزرگ را با تکنیک تظاهرات ریلی در شهر بسازیم؟ بدون تشکیل اجتماع بزرگ محال است نظامیانی که مردمی هستند به مردم بپیوندند و …

#موتا
بامداد 22 آپان

برای دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید.

اشتراک بگذارید!