ما مگر از سانسور و سانسورچی دشمن کثیف‌تری داریم!؟

کاش جای اینهمه کانال سطحی و مزخرف چهار تا کانال بزرگتر مثل تاریکخانه داشتیم.
فعلن با آی‌دی واقعی تان وارد کانال زیر نشوید اما حتمن با آی‌دی فیک‌تان مطالب کانال زیر را به دقت بخوانید.

@FakeOppoExposed

#موتا

اشتراک بگذارید!