سه‌شنبه‌ها با موتا، بخش ششم. فایل صوتی اول

از قرار معلوم برنامه «سه‌شنبه‌ها با موتا» به‌بسیاری موثر بوده و من دیشب نتوانستم ادامه‌اش دهم پس همین‌جا طرحش می‌کنم تا فرصت‌ اساسی بعدی مهیا شود.
چرا بمب پرسش چنین سازمان سلبریتی‌ساز را رسوا کرد!؟
چرا سپاه و جریان‌های فیک‌ش دارند بحث ایران‌شهری ما را منحرف می‌کنند.
چرا هر ایرانی اصیلی یک شاهزاده‌ست!؟

#موتا
چهارده اردیبهشت 2022

اشتراک بگذارید!