سپاسگزارم از تک‌تک لیبرته‌ها که دیروز در جنبش #حجاب_بدر سازماندهی بزرگی را در سرتاسر ایران به‌دست دادند.

تا پای خرافات را قلم نکنید تا ریشه مذهب این کارخانه‌ی تولید خرافات را نزنید، برانداز نخواهید بود.
در فایل صوتی به بسیاری از پرسش‌های اخیر با زبانی همه‌فهم پاسخ دادم، 1401 سال براندازان است.
سال براندازان پیروز!

#موتا
چهاردهم فروهر ماه 1401

اشتراک بگذارید!