حواس‌تان بر سکوت کثیفی که علیه #جمشید_شارمهد جاری‌ست، باشد!

خطاب به پارتی‌ها و دیگر براندازان!

حواس‌تان بر سکوت کثیفی که علیه #جمشید_شارمهد جاری‌ست، باشد!
من ماسماتوس را نمی‌شناسم اما شک ندارم بالماسکه‌ی بازداشت وی، تمهیدی بود جهت به زانو درآوردن یک قهرمان
پارتی‌ها و براندازان حساب جمشید شارمهد را با اطلاعاتی‌هایی که اخیرن خود را عضو انجمن پادشاهی معرفی می‌کنند و در واقع حکایت‌شان مثل سایبری‌هایی‌ست که در کمپ سلطنت‌طالبان نفوذ کرده‌ بودند، جدا کنند. باید کاری کنیم که گزند رساندن به جمشید شارمهد برای جاعش گران تمام شود.
در این باره باز روشنگری خواهم کرد.

 

اشتراک بگذارید!