شناخت مکانی تظاهرات ریلی سه‌شنبه در تهران

شناخت مکانی تظاهرات ریلی سه‌شنبه در تهران

در این ویدیو ضمن آشنایی با مسیر تظاهرات روز سه‌شنبه‌ که توسط جوانان محلات تهران پیشنهاد شده از امکان بسط محور میدان بهارستان تا میدان جمهوری پرداخته و توضیح می‌دهم که در صورت شکل‌گیری اجتماع بزرگ اعتراضی، چگونه می‌شود به چند مرکز مهم دسترسی داشت و اساسن چگونه می‌توانیم تظاهرات محله‌محور پخش شده در سرتاسر تهران را به این منطقه منتقل کنیم تا تشکیل اجتماعی میلیونی در تهران ممکن شود.

#موتا
نهم آپان 1401

اشتراک بگذارید!