شکل مبارزه ایرانارشیست‌ها در دانشگاه ناتینگهام

شکل مبارزه ایرانارشیست‌ها در دانشگاه ناتینگهام

چند ماه پیش به‌اتفاق دکتر ابول فروشان به کنفرانسی دعوت شدیم که من نمی‌دانستم دقیقن در روز انتصابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد، لذا آن‌زمان دعوت را پذیرفتم اما امروز به دلیل درگیری شدید با بالماسکه‌ی انتصابات، نشد که در این کنفرانس مهم که هر دو سال یک‌بار توسط مرکز تحقیقات پسااستعماری دانشگاه ناتینگهام برگزار می‌شود، شرکت کنم.
موضوع کنفرانس امسال « اشکال مبارزه و همبستگی» بود و شما می‌توانید از دقیقه شصت این ویدیو، سخنرانی دکتر فروشان درباره بستر تئوریک مبارزه ایرانارشیست‌ها در ایران را بشنوید.
کسانی که طی دو دهه گذشته فعالیت ادبی مرا در جهان انگلیسی‌زبان دنبال کرده‌اند دکتر فروشان را که شاعر و منتقدی انگلیسی و ایرانی‌تبار است، نیک می‌شناسند، او که یکی از دبیران وبسایت بین‌المللی شعر است، سال ۲۰۱۷ رساله‌ای تئوریک درباره شعر کالجی نوشت و با ترجمه انگلیسی آثار شاگردانم، و انتشارشان در نشریه جهانی شعر، به معرفی شعر پیشروی ایران پرداخت و بعد از اینکه جنبش شعری کالج بدل به جنبش سیاسی ایرانارشیسم شد طی مقالات انگلیسی و گفتگوهایی با من، به معرفی تحلیلی و تئوریک این جنبش سیاسی که از زبان به‌عنوان سلاحی علیه دیکتاتوری سود می‌‌جوید، پرداخت. در سخنرانی امروز نیز دکتر فروشان به تحلیل و توضیح شکل مبارزه ایرانارشیست‌ها در ایران پرداخت که از میتولوژی، سمیوتیک و هرمنوتیک علیه تئولوژی اسلامی، سود می‌برند.
پیشنهاد می‌کنم یکی از ایرانارشیست‌ها، این سخنرانی مهم دکتر فروشان را که از دقیقه شصت ویدیوی زیر آغاز می‌شود، به‌فارسی ترجمه کند.
#موتا

اشتراک بگذارید!