شیراز فقط معالی‌آباد نیست!

شیراز فقط معالی‌آباد نیست!

آیا پارتی‌های عملیاتی و لیبرته‌های شعوری شیرازی نمی‌خواهند انتقام کشتار آپان‌گان را بگیرند؟ تا کی می‌خواهید تماشاگر ظلم هر روزه بر خانواده میتولوژیک افکاری باشید!؟
بیهوده در معالی‌آباد که از حداقل استعداد جهت تشکیل میدان سرخ برخوردار نیست، انژژی مضاعف نگذارید، با ایجاد تظاهرات محله‌محور ایذایی، وعده‌گاه نهایی را زند قرار دهید، شیراز دیگر فرصت اشتباه ندارد…

#موتا
26 آپان انتقام

برای دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید

اشتراک بگذارید!