صلیب مالتی روی پیرهن سبز زلنسکی یهودی

زلنسکی

فردا مفصل درباره این کابوسی که برای ما دیده‌اند و به ویژه “صلیب مالتی” مفصل روشنگری خواهم کرد.
تمام اتفاقات این روزها بخشی از سناریویی‌ست که طی چند سال گذشته درباره جزئیاتش بحث کردم و کتاب هایی که منتشر کردم یکی یکی دارند اتفاق می‌افتند.

#موتا

اشتراک بگذارید!