اگر اسلام نبود هرگز چنین پرسش فجیعی فراگیر نمی‌شد!

پاسخ #موتا به‌پرسش ظاهرن زنانه اما ضد زن زیر:

متن پرسش: جناب موتا شما در ایران زندگی نمی کنید و از این روزها خبر ندارید.
 اکثر آقایان تنها بخاطر لذت جنسی به خانمها نزدیک می شوند و نسبت به او نگاه جنسی دارند و مدام از ما سواستفاده می کنند. ما توقع داریم حزب ایرانارشیست از حقوق ما دفاع کند نه اینکه بعد از اینهمه ظلمی که طی قرنها به زنان ایران شد در پی تحقق برابری زن و مرد باشد اینهمه سال همه چیز به نفع مردان بود حالا چرا نباید به سود زنان باشد؟

بیستم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!