پیش بسوی #عملیات_فائزه

جاعش ناگزیره که بزودی فائزه رو بکنه توی اوین! دیگه چطور ممکنه مردمی از درست و غلط کسی پیروی کنند که پول زنش رو حروم کرده، وقتی ممدپدوفیلی اینقدر شعور نداره که ثروت زنش رو حروم نکنه چطور می‌تونه اینهمه حلال و حروم برای بشریت تعیین کنه، اصلن شوخی نیست، الان فائزه بدل شده به اره‌ی دو سمتی، بی‌خیالش بشن تا دسته بهشون می‌ره، گیرم بهش بدن ما تا دسته بهشون فرو می‌کنیم پس لیبرته‌ها همین الان در این شبهای عسیس احیا همه‌جا بنویسند #ریدم_به_اسلام و برام بفرستند که حال اصیل ایرانی ببریم.

#موتا
دوم اردی‌بهشت 1401

اشتراک بگذارید!