اینکه ناگهان همه حامی اسلام و مسلکون شده‌اند، معناش این نیست که فقط مزدور جاعش‌اند!

جنگ مذهبی

این فایل صوتی رو از بر شو پارتی که دیگر براحتی اتفاق نخواهد افتاد!

اینکه ناگهان همه حامی اسلام و مسلکون شده‌اند، معناش این نیست که فقط مزدور جاعش‌اند ، البته تمام این دلواپسان مزدورند اما همه مزدور جاعش نیستند، چرا!؟ پس مزدور کجان!؟

#موتا
بیستم فروهرماه 1401

ضمیمه‌ی توضیحی:
آیت‌الله سیستانی که سهله! غرب برای غارت نفت و ذخایر معدنی سودان حتی اگه لازم باشه پاپ رو می فرسته تا پای تک‌تک رهبران مسلمان سودان جنوبی رو ببوسه که ۷۵ درصد میادین نفتی رو از زمان تجزیه سودان در سال ۲۰۱۱ در اختیار گرفته‌اند. می‌گی نه!؟ ویدیوی کوتاه زیر رو ببین و کف بالا بیار!

Pope Francis kisses feet of rival South Sudan leaders

اشتراک بگذارید!