کافی‌ست مکث بیشتری به چشمهای‌تان بدهید تا دریابید که قمبل خایمنی را دارند آماده‌ی اکران می‌کنند.

پیش بسوی جنبش شلپ‌شُلوپ!

کافی‌ست مکث بیشتری به چشمهای‌تان بدهید تا دریابید که قمبل خایمنی را دارند آماده‌ی اکران می‌کنند و وقت #جنبش_شلپ_شولوپ است.
همین روز‌هاست که اعلام توافق با متن برجام نو کنند و جاعش باز پروار شود، مصاحبه‌های بغل‌خوسی مثل #نرگس_بدره بیهوده نیست، این زن مسلکون که خون چکاوک و ساراهاها را پایمال می‌کند و اسارت لیلاوها را زیر سوال می‌برد، نباید قسر در برود، او اشتباه نکرده بلکه با این خیانت باز چکاوک را کشته! اگر این مسلکونات را رسوا نکنید در خیانتش به ایران و ایرانی دست داشته‌اید.
هر براندازی باید بداند که تحت هیچ شرایطی نباید گارد و انزجار خود از اسلام و کشورگشایی روسی را از دست بدهد.

#موتا
نوزدهم فروهرماه 1401

اشتراک بگذارید!