ما و شکست!؟ چقدر آخه شماها مسلکون و به‌فاکید!

ما هرگز شکست نخواهیم خورد چون کافی‌ست فقط یک بار پیروز شویم
ما تا وقتی که چهارشنبه‌سوری هست شکست نخواهیم خورد
چهارشنبه را در نهایت ایران سور کنید
1400 را در چهارشنبه‌ی آخر به اوج می‌بریم به سور!
از بازی‌های کثیف اتنیکی که انیرانیان در ایران باب کرده‌اند، دوری کنید! ما فقط یک اتنی داریم فقط اهل یک قومیم و یک ملت!
ما فقط پارتی ایرانی داریم، فقط!

اشتراک بگذارید!