مجلس اول-پارتی‌های عملیاتچی در شبان چهارشنبه‌سوری به ضیافت طرح صیانت خواهند رفت

پارتی‌های عملیاتچی در شبان چهارشنبه‌سوری به ضیافت طرح صیانت خواهند رفت، ضربن زورا فی‌الکوس‌و‌کون ملا
فقط خواجه‌های خجالتی دم از دفاع مشروع می‌زنند ما اهل حمله و فروفقاییم گاییدم مسلکونو
#موتا

اشتراک بگذارید!