مصادره جنگل‌های استان گلستان توسط کاپیتالیسم مذهبی ملاپاسدارن

علی عبدارضایی، لیدر حزب ایرانارشیست، با تیزهوشی سال ۱۳۹۸ را سال مبارزه با ملاپاسدار نامیدند.
چرا که این نویسنده، سیاستمدار و نظریه پرداز ایرانی، این‌همانی ملایان و پاسداران را تشخیص داد و پس از رسوا کردن بال‌های تداوم این استثمار فجیع در سالی که گذشت، نوک پیکان مبارزات ایرانارشیست‌ها را در سال پیش رو به‌سمت اهریمنان ایران‌ستیز که جز وانموده‌ای از ملاشاه نیستند چرخانده‌ست.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بیش از ۷۰درصد از کل جنگل‌های استان گلستان با مساحتی حدود ۴۳۰هزار هکتار، واگذار شده‌ است.
و در اختیار آستان قد‌س رضوی، مؤسسه پیشگامان سازندگی، لشکر 25 کربلا و حوزه علمیه گرگان قرار گرفته است.
این پارس‌خواری علاوه بر از بین بردن جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی و بروز فاجعه‌ی محیط‌زیستی، با تخریب اکوسیستم طبیعی و قطع بی‌‌رویه و غیر علمی درختان، سبب بی‌دفاعی ساکنان این استان در برابر حداقل بارش‌های فصلی و نهایتن بروز سیل خواهد شد که می‌توان نشانه‌های این جنایت را در سیل‌های اخیر ایران مشاهده کرد.
هیئت دبیران خبری ایرانارشیسم

اشتراک بگذارید!