مهم‌ترین ثروت براندازی خود براندازان ژنی و تنی‌اند که تحت هیچ شرایطی دیگر نباید مفت لو بروند.

اگر مسلکونی یافت بشود که باور قلبی به ممدپدوفیلی داشته باشد و اندکی نگران ارزشهای انسانی باشد در شرایط حاضر که اسلام چنین دارد به بقای جاعش کمک می‌کند نیک باید بداند که حتی برای لحظه‌ای نباید از اسلام حمایت کند و اگر کرد مزدوری بیش نیست…
سپاه سایبری با صرف سرمایه‌ای بزرگ در حال حمایت از امثال نرگس محمدی در فضای مجازی‌ست فریب این بالماسکه‌های کذایی را نخورید و قدر خرج شجاعت برخی از عزیزان‌مان را که سری نترس دارند، بدانید!

#موتا
اول اردیبهشت 1401

اشتراک بگذارید!