هدف اصلی براندازان در سال 1401

هدف اصلی براندازان در سال 1401
#سپاه_تروریستی_دشمن_ماست

تنها برای پیروزی ماست که همه علیه این روزان نوروزی متحد شده‌اند، اگر جنبش براندازی بر اسلام پیروز نمی‌شد و آن را نزد ایرانیان سکه‌ی یک پول نمی‌کرد، محال بود ملاپاسداران به سیم آخر بزنند و چنین گسترده به نوروز حمله کنند، این رفتارزنی ملاپاسداران و نوکران روسپیه علیه نوروز مطلقن عادی نیست.

#نوروز_براندازان_پیروز
#موتا_را_بشنوید
#پایان_اسلام_در_ایران

@moota1
@iranarchismnews


#موتا
دوم فروهر ماهِ 1401

اشتراک بگذارید!