هنگام کار بزرگ فرارسیده رهبران میدانی زود باشند!

هنگام کار بزرگ فرارسیده رهبران میدانی زود باشند!

امروز بخش نرم مبارزه یعنی اعتصابات عالی رقم خورده حالا با اجرای بخش سخت قیام یعنی مبارزات خشمگین باید مقدمات ماندگاری در خیابان و تسخیر شهرها را فراهم کنیم و این بدون تشکیل میادین چند صدهزارنفری در تهران و چندده‌هزارنفری در دیگر شهرها ممکن نیست، کم‌کم باید فاصله میادین سرخ محلی را به‌هم نزدیک کرده تا مردم بتوانند براحتی به‌هم بپیوندند و اجتماع اعتراضی بسیار بزرگ شکل بگیرد. دیگر وقت اجرای راه‌پیمایی ریلی محله‌محور است و باید فاصله مراکز تظاهرات را با میدان بزرگ فرضی کمتر کنیم، این پروژه‌ای‌ست که رهبران مبارزات میدانی هر چه زودتر باید جهت تسخیر شهرها و پیوستن بدنه ارتش و دیگر نیروهای نظامی به مردم، به اجرا برسانند.

#موتا
غروب 24 آپان انتقام

براین دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید

اشتراک بگذارید!