آیا امریکا می‌خواهد با طرح انقلابی رنگی، استمرارطالبان را جای جاعش بنشاند!؟

چرا روسیه سلطنت سلسله‌ی خایمنی را به امنیتی‌ها ترجیح می‌دهد!؟
پشت پرده بالماسکه‌ی هک صدا‌و‌سیما چیست!؟
آیا تغییر چیدمان و اجرای طرح خاورمیانه‌ی جدید در عربستان کلید خورده‌ست!؟
اگر بعد از فروپاشی شوروی، حکومت جاعش نقش بلوک شر را برای امریکا ایفا کرده باشد، بعد از فروپاشی جاعش، آیا حکومت طالبان را جایگزین جناح فیک شر خواهند کرد؟
در اتاق فکر سپاه این‌روزها واقعن چه می‌گذرد!؟

تازه‌‎‎ترین برنامه همبستگی نو با حضور #موتا  به عنوان مهمان برنامه منصور اسانلو در تلویزیون اندیشه. بحث‌ پیرامون موضوعات بالا را می‌توانید از دقیقه هفتم تماشا کنید.

اشتراک بگذارید!