پیام تاریخی موتا به براندازان

در نهایت جاعش به تحقق پیش‌بینی #موتا تن داده‌ست، گام بعدی ملاپاسداران را نیز در بحث‌های امروز پیش‌بینی کردم حالا نوبت نقش‌آفرینی موتاهاها در میادین براندازی‌ست.

#موتا
بیست‌و‌یکم اردی‌بهشت ۱۴۰۱

اشتراک بگذارید!