پیام یکی از لیدرهای محوری پارتی‌ها و لیبرته‌های کردستان در امروز پیروزی‌ به موتا

پیام یکی از لیدرهای محوری پارتی‌ها و لیبرته‌های کردستان در امروز پیروزی‌ به موتا

موتا: از این دست پیام‌ها هر روز به بسیاری می‌گیرم اما اینجا چون تویی راوی بود و خواست که منتشر کنم و شد!
اما حقیقت این است که من بیش از آنکه آموزگار شما شجاعان باشم، با هوش مبارزاتی و شعور مدرن‌ و میدانی‌تان حال می‌کنم.

#بژی_کردستان

این پیام را می‌توانید با کلیک روی این لینک دانلود کنید

اشتراک بگذارید!