پیش بسوی تظاهرات ریلی هدفمند

دیگر کسی برای تظاهرات کور و بی‌هدف جانش را به خطر نمی‌اندازد.
پیش بسوی تظاهرات ریلی هدفمند

درباره لورفتن فایل صوتی رعنا رحیم‌پور و پروپاگاندای مزدورخانه‌ی تلویزیونی بی‌بی‌سیکینه علیه تلویزیون عنترآشغال
و همچنین چرایی سواستفاده ژورنالیست‌های اصلاح‌طالب از نامید‌ه‌هایی چون جوانان محلات تهران که فراخوان کور دیروزش علی‌رغم تبلیغات فراوان شکست خورد زیرا که پارتی‌ها و لیبرته‌ها بیش از این حاضر نبودند جهت تظاهرات کور تلفات دهند و همین باعث شد که حالا گروه «لیدرهای میدانی» را جایگزین جوانان محلات تهران ‌کنند.

راستی امنیتی‌های اصلاح‌طالب تا کی می‌خواهند به شعور ایرانیان توهین کنند!؟
باید کم‌کم هفته‌ی نهایی براندازی را انتخاب کرده طی پروژه‌ای مردم را آگاه سازیم که چگونه می‌توانیم طی یک هفته تظاهرات ریلی محله‌محور داشته باشیم و در رو آخر کار حکومت ملاپاسداران را بسازیم.

#موتا
شانزدهم آپان 1401

برای دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید

اشتراک بگذارید!