چرا رفع بخشی از تحریم ها مطلقن خبر نگران کننده‌ای برای جنبش براندازی نیست؟

جنبش براندازی سود خودش رو از تحریم‌ها برده و از این طریق موفق شده چهره کریه جاعش رو به مردم نشان بده، رفع بخشی از تحریم هم مطلقن خبر نگران کننده‌ای برای جنبش براندازی نیست چون…
ضمنن حالا فهمیدید که چرا براندازنماها با پخش ویدیوی کشتن ستوان نجفی در شیراز به جاعش کمک می‌کردند که هر چه سریع‌تر قانون قتل‌عام فوری براندازان را به تصویب مجلس برساند.

 

اشتراک بگذارید!