چگونه از طریق تظاهرات ریلی به اجتماع اعتراضی میلیونی در شهرهای بزرگ برسیم؟

کارناوالی از تظاهرات محله‌محور در منطقه‌ی هدف فرضی
چگونه از طریق تظاهرات ریلی به اجتماع اعتراضی میلیونی در شهرهای بزرگ برسیم؟

از آنجایی که با شروع کوچکترین تظاهراتی نیروهای سرکوبگر، اطراف محل تظاهرات را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهند، بقیه مردم به معترضان بپیوندند، طرح تظاهرات ریلی را جهت شکل‌گیری تظاهرات بزرگ پیشنهاد می‌کنم.
در این ویدیو با انتخاب منطقه فرضی هدف، نشان دادم که چگونه با انتقال مردم انقلابی از کل محلات تهران و شهرهای اطراف به مرکز شهر، می‌شود به تظاهرات بزرگ میلیونی بدون کمترین تلفات رسید. بی‌شک این مدل را می‌توان با تغییر منطقه فرضی، در تمام شهرهای بزرگ دیگر نیز اجرا کرد.

#موتا
بامداد ششم آبان 1401

 

اشتراک بگذارید!