ژاپن به واردات نفت از ایران پایان داد

خبرگزاری رویترز، به تازگی اعلام کرد: «بنا‌ به گزارش منابع صنعتی و داده‌های پالایشگاه ریفینیتیو آیکان، ژاپن بعد از خرید ۱۵و ۳دهم میلیون بشکه نفت بین ژانویه و مارس در آستانه‌ی انقضای مدت معافیت موقت از تحریم‌های آمریکا، بر واردات نفت از ایران نقطه توقف گذاشت.»
هر روز که می‌گذرد دامنه برای حکومت جاعش تنگ‌تر می‌شود. ملاپاسداران در تمام جهات بازی‌شان را باخته‌اند و دیگر نه اعتباری در جهان دارند نه خواهانی از بین مردم ایران که پشت‌شان به آن گرم شود. اما به قول علی عبدالرضایی، لیدر حزب ایرانارشیست، نکته‌ای که مردم ایران هماره باید به یاد داشته باشند، عدم انتظار برای دخالت نیروی خارجی‌ست.
چرا که امید به قدرت خارجی اسم دیگر انفعال است و بدیهی‌ست که تنها این خود مردم‌ند که می‌توانند کشور‌شان را نجات دهند.

هیئت دبیران خبری ایرانارشیسم

اشتراک بگذارید!