کاش کل خوزستان ایرج بود

کاش کل خوزستان ایرج بود

جاعش و مزدوران ژورنالیستش از ایرج(ایذه) مسلح به وحشت افتاده‌اند و برای اینکه شکست‌شان در ایرج را کتمان کنند، خوی کودک‌کشی‌شان را به مردم شجاع ایرج نسبت دادند.
پارتی‌های قزوین اگر در مرکز شهر جو سنگین و همکاری مردمی کم است، از حومه قزوین غافل نشوند، ما همه کار کرده‌ایم که امشب قزوین هم ایرجی شود.

#موتا
26 آپان انتقام

برای  دانلود سخنرانی روی این لینک کلیک کنید

اشتراک بگذارید!