گفتگو با هما سرشار کثیف‌ترین شوی گوگوش است!

یعنی 21 سال بعد از خروج از ایران و دقیقن در هنگامه‌ی سقوط جاعش تازه گوگوش یادش افتاده مردان زندگی‌ش او را به‌فاک داده‌اند!؟ چرا الان!؟ چرا همزمان با شروع خیزش شعوری براندازان!؟ بالماسکه‌ی کثیف سرگرم‌سازی مردم با گوگوش فجیع‌تر از سرکوب مردم است، رسانه‌هایی که مزدور جاعش نیستند فریب این بالماسکه‌ی کثیف سپاه را نخورند، من شک ندارم این گفتگو با هماهنگی کیمیایی و به‌فرمان سرداران سپاه روسپیه در تهران انجام شده، رسواسازی خالیباف و رضایی و رییسی کار نکرده و ناگزیر حالا دست به دامان گاوگوش شده‌اند، فریب نخورید!

#موتا
هشتم می 2022

اشتراک بگذارید!